(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1993 MALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1993 MALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1993 MALE

POSITION

Advisor: Teacher Ee Thye Choon 

Captain: Lin Wei Lin 

Vice Captain: Zeng Fan Xing 

Secretary: Zhang Yi Teng (Head), Huang Si Wei (Deputy) 

General Affairs: Yu Xuan Shan (Head), Hui Zhi He (Deputy) 

Treasurer: Huang Si Wei 

Court: Long Tian Feng (Head), Wu Jun Wei (Deputy) 

Referee: Hong Jian Ping (Head), Liu Ji Wen (Deputy) 

Liaison: Lin Da Ming, Cai Wei Lun, Huang Zi Mian, Cai Zhen Xin 

Assistant Coach: Wu Jun Jie (Head), Wu Jian Ming (Deputy) 

Team Members: 

Wang Jian Ren 

Chen Guo Feng 

Wang Jia Cheng 

Sun Song Rong 

Zheng Wei Xing 

Li Ming Yao 

Qiu ? Hong 

Huang Jun Wen 

Chen Wei Ye 

Huang Wei Shi 

Su Fu Ming 

Chen Yong Quan 

Xu Xian Yang 

Liang Ben Feng 

Zheng Qi Xun 

Wang Zeng Kai 

Xu Liang Xing 

Huang Liang Jun 

Liu Han Yang

POSITION

指導老師 :余泰春老師

正隊長: 林維霖

副隊長: 曾繁興

文書: 張藝騰(正) 黃思偉(副)

總務:余玄山(正) 會志和(副)

財政:黃思偉

場地 :龍田峰(正) 吳俊緯(副)

裁判:洪建平(正) 劉繼文(副)

聯絡:林大明   蔡偉倫   黃茲勉    蔡振新

助教:吳俊頡(正) 吳健明(副)

隊員:

王堅仁

陳國峰 

王嘉成

孫松榮

鄭偉興

李明耀

邱?宏

黄俊文

陳偉業

黄偉狮

蘇福銘

陳永權

徐顯揚 

梁本峰

鄭其勛

王增凯

許良興

黄良俊

劉漢揚

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T19:11:19+08:00