(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1986 FEMALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1986 FEMALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1986 FEMALE

POSITION

Captain: Chen Xiu Hong 

Team Members: 

Chen Xiu Qing 

Guo Yan Jiao 

Liang Mei Zi 

Zhao Yue Zhen 

Yang You Feng 

Liang Rui Jie 

Huang Yan Ping 

Guo Yan Ni 

Zhuang Yu Mei 

Luo Xi Jiao 

Li Xiao Qian 

Fu Bing Jing 

He Yun Pei 

Chen Bao Lian 

He Yi Chun 

Chen Xin Bao 

Hong Pei Qun

POSITION

隊長:陳秀虹

隊員:

陳秀清 

郭燕嬌 

梁梅子

趙月貞 

楊有鳳 

梁瑞潔 

黃燕萍

郭燕妮

莊玉梅

羅喜嬌 

李小倩

符冰晶

何云佩

陳寶蓮 

何義春

陳新寶

洪佩群

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T18:56:08+08:00