(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1987 MALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1987 MALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1987 MALE

POSITION

Captain: Lin Jian He
Team Members: 

Li Zhi Wei 

Cai Yi Shang 

Li Song Ping 

Fu Xiang Wan 

Zhu Zi Qiang 

Wen Gui Xin 

Liu Li Qin 

Lin Ming Hui 

Yan Jia Wei 

Ye Zun Xian 

Ji Hao Jie 

Su Ming Hai 

Zhang Zhen Xiong 

Mo Jun Min 

Yao Wen Long 

Fu Wen Bao 

Zeng Jia Liang 

Chen Chuan Guo

POSITION

隊長:林建和

隊員:

李治慰

蔡譯賞 

李頌平

符祥萬

朱自强

溫貴新

劉禮勤

林明輝 

顏家偉

葉尊賢

紀豪傑 

蘇明海

張振雄

莫俊敏

姚文龍

符文寶

曾嘉良 

陳傳國

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T18:59:37+08:00