(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1986 MALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1986 MALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1986 MALE

POSITION

Captain: Zhang Zhi Hua, Zeng Qi Liang 

Vice Captain: Zheng Shi Hai 

Team Members: 

Zhang Jin Qia 

Zhang Zhen Xiong 

Peng Jun Ming 

Wang Sui Yuan 

Zeng Ling Da 

Ye Yong Xian 

Lin Jian He 

Cai Yi Chang 

Li Zhi Wei 

Yan Jia Wei 

Liao Cong Wen 

Wen Gui Xin 

Li Song Ping 

Yao Wen Long 

Zhu Zhi Qiang 

Liu Li Dong 

Zhang Zhen Dong 

Ji Hao Jie 

Chen Chuan Guo 

Deng Zhi Ming

POSITION

正隊長: 張志華   曾奇良

副隊長:鄭詩海

隊員:

張錦洽

張振雄

彭俊明

王綏遠

曾令達

葉勇賢

林建和 

蔡譯甞

李治慰

顏家偉

廖聰文

溫貴新

李頌平

姚文龍

朱志强

劉禮東

張振東 

紀豪傑

陳傳國

鄧志明

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    86

    2023-07-03T18:54:24+08:00